Životopis

Akademický sochár Martin Račko sa narodil 5. júla 1959 v Košiciach. Po absolvovaní štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave odbor Priemyselný dizajn v ateliéri Doc. akad. soch. Tibora Schottera, v roku 1985 začína tvoriť a pôsobiť v Košiciach.

Svoje uplatnenie nachádza pri realizácii väčších či menších prvkov interiérovej a exteriérovej architektúry a voľnej výtvarnej tvorby. Ako dizajnér sa presadzuje v navrhovaní a tvorbe solitérov architektúry mestskej zelene (kvetináče, lavičky, odpadkové koše) pre mesto Vranov nad Topľou, alebo výtvarné riešenie označenia bežeckej trate MMM-Košice s monumentálnym pylónom Košice – mesto mieru, či informačno-orientačný systém v areáli Bardejovských kúpeľov. V sochárskej práci pokračuje tvorbou menších komorných plastík a reliéfov technikou zváranej ocele.

Neskôr svojou tvorbou vstupuje na pole interiérovej tvorby (v projekčnej činnosti) a práve interiérová tvorba ho predurčuje a posúva v hľadaní vlastných vyjadrovacích prostriedkov od dizajnérskeho solitéru k plošnému oživeniu a dotvoreniu priestoru. Jeho reliéfy, plastiky zo zváraného kovu a veľkoplošné obrazy dopĺňajú projektované priestory. Od polovice 90-tich rokov, maľba sa postupne stáva jeho hlavnou a dominantnou tvorivou činnosťou. Motívy jeho rozmerných malieb sú jednoduché. Sú to abstraktné kompozície ale i krajinomaľby, inšpirované predovšetkým teplou farebnou atmosférou baladickej krajiny a sú to tiež figurálne kompozície, dynamické obrazové vízie pohybu, rytmu, skladby, maliarskeho gesta i vnútornej sily a mágie koloritu. Dominantné sú v jeho diele múzické témy a motívy: tanec, hudba, divadlo, cirkus. Práve v týchto témach je prirodzená, reálna i symbolická dynamika, plynutie i kúzelné časové premeny.

Je členom „Umeleckej besedy slovenskej“ (UBS) a „Spoločnosti voľných výtvarných umelcov“ (SVÚ). Svoju tvorbu doteraz predstavoval na viacerých samostatných výstavách doma i v zahraničí a ďalších iných spoločných výtvarných podujatiach organizovaných združeniami, v ktorých pôsobí.