Vyjadrenia kritikov

„Gestá a mimiky, to sú drobné teatrálne vyjadrenia nášho života a ani sami si neuvedomujeme, ako často ich používame a vnášame do koloritu nášho života. A autor, ten tlmočník, ktorý nám povie v obraze i to, čo by sme niekedy nechceli ani vedieť, to všetko zachytáva v pavučine svojho vnímania.“


„Martin maľuje aj stromy v krajine, mušky, vážky a motýle v krajine. V tom všetkom pohyb, kontakty, dotyky, splývanie a prelínanie. Tieto procesy a javy vidí aj vo svete ľudí. V živote i vzťahoch človeka s jeho osudom. Tieto zložité a premenlivé, pevné i krehké vzťahy (ako formy stretávania) sú inšpiráciou jeho sugestívnych figurálnych monochrómov. Sólo postavy, ale často i dvojice. On a ona, randevue, objatia. Muzické témy, cirkus a divadlo. Pozvania do tanca a Napätie tanca, to sú príznačne názvy jeho roztancovaných obrazov. Maľuje ich s príznačným citom pre pohyb a dynamiku a komponuje ich ako maliar choreograf. Predvádza maľovanie pohybu a plynutie ľudského tela vo víre i opojení tanca.“

PhDr. Bohumír Bachratý CSc.


„Farebnosť sa stáva hlavným prvkom štrukturálneho usporiadania výstavby obrazu s dominantným výrazovým pôsobením. Nuansy teplých farebných tónov zaujmú diváka, vytrhnú ho z povrchného vnímania obrazu i z neosobného postoja k problémom doby. Martin Račko si dal za cieľ, že diváka chce pomocou svojej maľby doviesť k tomu, aby sa jeho videnie zmenilo na vnímanie a pochopenie skutočnosti s úmyslom meniť svet k dokonalosti a citovej hĺbke. V kontexte doterajšej umeleckej aktivity je maľba tohto umelca rozhodne zaujímavým fenoménom, ktorý sa pri naznačenom smerovaní rozvíja do originálneho umeleckého programu.“

PhDr. Viktor Jasaň


„Martin Račko ako maliar stojací blízko tradícií abstraktnej maľby dosahuje jej senzibilitu ani nie tak prostredníctvom krásy, ktorá sa v konečnom dôsledku chce „iba“ páčiť, ako skôr silou výrazu, ktorá odzrkadľuje duchovnú vitalitu, tú vitalitu, čo sa pre tohto košického maliara stáva čoraz hlbšou a vážnejšou entitou.“

Dr. Tibor Kočík