Udalosti života

Zoznam výstav (spoločné)


1986 – 11. celoslovenská výstava úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva Bratislava
1989 – VSG Košice Prehliadka tvorby členov ZSVU
1992 – Prešovský salón
2002 – Hudba v obraze – musica in imagine SVÚ Bratislava
2003 – Salón 2003 SVÚ Bratislava
2003 - Hudba v obraze – musica in imagine SVÚ Bratislava
2004 – Salón 2004 SVÚ Bratislava
2004 - Hudba v obraze – musica in imagine SVÚ Bratislava
2005 – Salón 2005 SVÚ Bratislava
2005 – Bush – Putin USB Incheba Bratislava
2005 - Hudba v obraze – musica in imagine
2006 – Abstrakcia – USB Bratislava
2006 – Dvakrát dve generácie – Budapešť
2006 – Bienále voľného výtvarného umenia – Bratislava
2007 – XV. Členská výstava USB Bratislava
2007 – Prehliadka Súčasného umenia Slovenska – Galéria Cobalt Brussel
2007 – Prehliadka Súčasného umenia Slovenska – Berlaymont Brussel
2007 – Pokračovanie Bienále voľného výt. umenia 2006 expozícia Berlín SVÚ Bratislava
2007 - Pokračovanie Bienále voľného výt. umenia 2006 expozícia Lipsko
2008 – XVI. Členská výstava UBS
2008 – Profily UBS Vlastivedné múzeum v Trebišove
2008 - Priatelia priateľom – Nowy Sacz, Polsko
2009 – Čaro imaginácie , VSG - Košice
2009 – Tolerace in art, Danubiana, Bratislava
2009 – Blok gallery – Prehliadka členov UBS Nový Beograd Srbsko
2009 – Výstava členov UBS v Bacskom Petrovci Srbsko
2010 – Galéria Zrenianina Výstava členov UBS Belehrad Srbsko
2010 – UBS v Srbsku Savremena Galerija Zrenjanin – Srbsko
2010 – Umelecká beseda slovenská 1990 – 2010 Bratislava
2011 – ARTMISIA 90 Výstava k príležitosti založenia UBS 1921 – 2011 Bratislava
2011 – ARTMISIA 90 Šarišská galéria v Prešove
2011 – Dni mesta KOŠICE , Jazdiareň UPJŠ Košice
2011 - V. ročník Perla dell´Adriatico , Monte Granaro Taliansko
2011 - Ville Baruchello , Porto Sant Elpidio, Taliansko
2012 – Krajské osvetové stredisko v Trebišove
2012 – Pocta priateľom... Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
2012 – Partitúra súzvuk múz hommage á Claude Debussy UBS Bratislava
2012 – Partitúra súzvuk múz hommage á Claude Debussy UBS Dom umenia Košice
2012 – Košice v obraze, Galéria RAM – Budapešť 13, Maďarsko
2012 – Galéria v sedle, Výstava v priestoroch UVLF Košice
2012 – Vianočný Salón Galéria VEBA Košice
2013 – Ars salutem – pozdrav umením UBS Dom umenia Bratislava
2013 – Salón SVÚ - Bratislava
2013 – Galéria v sedle, Výstava v priestoroch ÚVLF Košice
2013 – Das Kleine Format Rakúsko
2014 – Abstrakcia V. UBS Galéria Slovenského rozhlasu, RTVS Bratislava
2014 – Prílivy a odlivy, Galéria Slovenského rozhlasu RTVS, SVÚ Bratislava

Zoznam výstav (samostatné)


1998 – Knižnica Jána Bocatia v Košiciach
2000 – Galéria Prima Košice
2000 – Zemplínske múzeum Michalovce
2002 – Dolná brána Košice – Stretnutia
2005 – Galéria Fontána Piešťany – Ďalšie stretnutia
2005 – US Steell Košice – Ďalšie stretnutia – pokračovanie
2006 – Kaiser – Karl – Klinik Bonn
2006 – Sint-Pieteres-Leeuw zámok Coloma- Brussel
2007 – Zámok Viandén – Luxembursko
2007 – Pražský dom v Brusseli
2008 – Bardejov, Radničné námestie – Martin Račko a jeho tvorba
2009 – Martin Račko – autorská výstava pri príležitosti životného jubilea VSG- Košice
2010 – Vlastivedné múzeum v Trebišove – Martin Račkoa jeho tvorba
2011 – Vzťahy , Múzeum Mihala Munkácsyho, Békeščaba, Maďarsko
2012 – Farebný záznam, Slovenský inštitút v Budapešti, Maďarsko
2013 – Prehliadka tvorby Akad.soch Martina Račka – AOTS Paríž, Francúzsko